Change Institute przyjmuje i w pełni akceptuje "Kodeks dobrych praktyk" przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w dniu 29 września 2017 r.

Celem KDP jest promowanie najwyższych standardów działania firm szkoleniowo-rozwojowych na rynku.

KDP zawiera najważniejsze elementy opisujące profesjonalne praktyki dotyczące usług szkoleniowo-rozwojowych przez co wspomaga rynek w identyfikacji rzetelnych i uczciwych firm realizujących wysokiej jakości usługi (zapoznaj się z zapisami kodeksu tutaj). Z przyjętych standardów wynikają nasze regulacje z zakresu procesu organizacji i przeprowadzania szkoleń.

Zgodnie z przyjętymi standardami, Change Institute prowadzi szkolenia zamknięte – dedykowane dla firm oraz szkolenia otwarte, w których może wziąć udział każdy zainteresowany.

Regulaminy określają rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Change Institute, oraz warunki zawierania umów o świadczenie usług wraz z przewidzianym trybem postępowania reklamacyjnego.

Do pobrania wzór: „Regulamin szkoleń” (POBIERZ)

Zapoznaj się z kodeksem etycznym pracy trenera Change Institute