Microsoft Excel w biznesie

Chcesz pracować sprawniej? Poznaj zasady funkcjonowania programu, który ułatwi wiele Twoich zadań.

Podczas szkolenia, pokażemy Ci, w jaki sposób edytować i formatować dane wprowadzone do Excela. Dowiesz się, jak sprawdzać ich poprawność. Dodatkowo omówimy dostępne szablony oraz funkcje i formuły obliczające dane za Ciebie.

Ćwiczenia wykonywane samodzielnie, pod nadzorem trenera z pewnością przyczynią się do utrwalenia Twojej wiedzy. Możesz skorzystać ze szkolenia dla początkujących użytkowników programu Excel lub wybrać bardziej zaawansowany poziom. Wybór na leży do Ciebie! Spersonalizowany tryb działania to nasza specjalność!

Zakres merytoryczny:

Edycja danych:

 • Wklejanie specjalne,
 • Dynamiczne i statyczne obrazy danych,
 • Transpozycja,
 • Ukrywanie danych,
 • Manager nazw,
 • Zastosowanie obszarów,
 • Operacje na obszarach,
 • Szybkie dostosowywanie wykresów,
 • Tworzenie nowych typów wykresów – wykresy użytkownika,
 •  Reguły tworzenia baz danych,
 • Tworzenie baz danych w arkuszu,
 • Filtry zaawansowane,
 • Metody filtrowania danych,
 • Stosowanie warunków filtra,
 • Filtry zależne od formuł i funkcji,
 • Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach,
 • Rejestrowanie makr,
 • Przypisywanie makr do obiektów, ikon narzędziowych lub przycisków,
 • Edytor VBA – widok makr,
 • Rodzaje makr,
 • Modyfikacja makr za pomocą edytora VBA,
 • Tworzenie prostych makr za pomocą edytora VBA Konspekty,
 • Grupowanie danych,
 • Autokonspekt,
 • Sumy częściowe.

Kontynuacja, etap zaawansowany:

 • Tworzenie i zastosowanie sum częściowych,
 • Konsolidacja danych, arkuszy i skoroszytów,
 • Pojęcie tabeli przestawnej i tworzenie tabel przestawnych,
 • Przykłady użycia tabel przestawnych,
 • Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych,
 • Modyfikacje tabel przestawnych,
 • Obliczenia na tabeli przestawnej,
 • Wykresy przestawne,
 • Raporty tabeli przestawnej,
 • Grupowanie danych w tabeli,
 • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów,
 • Konsolidacja tabel,
 • Tworzenie relacji między tabelami,
 • Wykorzystanie osi czasu,
 • Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij i Przechodzenie krzyżowe,
 • Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych: Importowanie i eksportowanie danych,
 • Importowanie danych z innych aplikacji,
 • Eksportowanie danych do innych aplikacji,
 • Zarządzanie zeszytami,
 • Zabezpieczenia plików, arkuszy, skoroszytów.

Grupa docelowa:

Osoby, które poprzez znajomość arkusza kalkulacyjnego – Microsoft Excel chcą usprawnić swoją pracę przy komputerze.

Cel biznesowy:

Szkolenie ma na celu poprawę efektywności pracy z wykorzystaniem aplikacji MS Excel. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie pracował sprawniej
i szybciej, oszczędzając czas i wykorzystując do zaawansowanych obliczeń nowo poznane funkcjonalności programu, co pozwoli na zmniejszenie ilości błędów i sprawniejszą pracę, która przekłada się na działanie całej firmy.

Cel edukacyjny:

Każdy z uczestników pozna funkcje programu Microsoft Excel oraz sposoby ich praktycznego zastosowania. Podczas szkolenia zostaną wyjaśnione: edycja, formatowanie danych oraz sprawdzenie ich poprawności. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć szablony i obliczenia za pomocą formuł i funkcji. Nauczą się wykorzystywać nowe funkcje pracy online i poznają możliwości udostępniania arkuszy do pracy grupowej. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności analizowania danych, pozna możliwości pracy z bazami danych oraz dowie się jak importować
i eksportować dane w programie.
Praktyczne ćwiczenia prowadzone przez trenera, wyjaśnią sortowanie i filtrowanie danych, a także automatyzację pracy za pomocą makr. Zadania wykonywane samodzielnie zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy uczestników, ponieważ ćwiczenia skonstruowane są w taki sposób, by maksymalnie utrwalić nabytą w trakcie szkolenia wiedzę. 

Efekty uczenia:

• W umiejętny sposób wykorzystasz funkcje logiczne w programie Microsoft Excel,
• Dowiesz się, jak śledzić swoje błędy,
• Poznasz reguły tworzenia baz danych,
• Będziesz sprawnie operował metodami filtrowania oraz ukrywania danych,
• Dowiesz się, w jaki sposób tworzyć zaawansowane wykresy,
• Z sukcesem wykorzystasz nowe funkcje w pracy online,
• Poznasz możliwości udostępniania arkuszy w pracy grupowej.

Prowadzący:

DARIUSZ SKÓRNIEWSKI

OBSZAR SPECJALIZACJI:

Trener z zakresu obsługi aplikacji Microsoft Excel na każdym poziomie zaawansowania, oraz Visual Basic for Application dla MS Excel.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Poza prowadzeniem szkoleń zajmuje się usprawnieniem MS Excel poprzez pisanie makr. Na co dzień współpracuje z firmą IT&BusinessTraining oraz Comarch. 

DOŚWIADCZENIE W SZKOLENIACH:

Szkoleniowiec z zakresu obsługi Microsoft Excel, Visual Basic for Application, również dla firmy Microsoft Excel.

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej na wydziale Mechaniczno-Technologicznym. Kierunkiem jego studiów była Edukacja Techniczno-Informatyczna.