Zmiany w podatku CIT

Zadbaj o odpowiednie kwalifikacje i wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy!

Awans, lepsza praca, lepszy szef  – nowy kompetencje pozwolą Ci przebierać w ofertach pracy! Rozwijaj się w swojej dziedzinie i wyprzedzaj konkurencje.

Biorąc udział w tym szkoleniu, zdobędziesz wiedzę z zakresu podatku CIT, kar umownych i umorzenia odsetek. Zrozumiesz przesłanki uznawania odpisów aktualizacyjnych za koszt podatkowy, a także rozliczanie faktur korygujących w kontekście kosztów uzyskania przychodu. Gotowy na sporą dawkę wiedzy? Sprawdź dwudniowy program edukacyjny i przyjdź na szkolenie z dofinansowaniem!

Zakres merytoryczny:

Rozliczanie podatku dochodowego:

 • Kary umowne, odsetki i faktury korygujące w pracy biura księgowego i obsługi Klienta,
 • Kary umowne z tytułu nieterminowego wywiązywania się z umowy jako koszty podatkowe,
 • Bezpłatne wykonywanie obowiązków członka rady nadzorczej a przychód podatkowy spółki,
 • Informacje o podmiocie świadczącym usługę,
 • Umorzenie odsetek bądź odstąpienie od ich naliczania podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych,
 • Rozliczenie faktur korygujących a koszty uzyskania przychodu,
 • Przesłanki uznawania odpisów aktualizujących za koszt podatkowy,
 • Przegląd projektowanych zmian w CIT.

CIT w przedsiębiorstwie rozliczanym przez biuro rachunkowe.

 • Opłacenie przez spółkę ubezpieczenia OC osób należących do organów spółki jako koszt podatkowy po stronie spółki,
 • Wybrane działania marketingowe i ich skutki podatkowe,
 • Upominki na rzecz Klientów i kontrahentów a koszty uzyskania przychodów,
 • Kryptowaluty: jak je opodatkować?

Grupa docelowa:

Pracownicy administracyjni i księgowi.

Cel biznesowy:

Celem biznesowym szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy pracowników administracyjnych i księgowych z zakresu CIT, kar umownych i umorzenia odsetek. Szkolenie przeprowadzone przez eksperta pozwoli poszerzyć uczestnikom swoją wiedzę o aktualne wykładnie i planowane zmiany w zakresie podatku CIT.

Cel edukacyjny:

Uczestnik szkolenia pozna szczegółowe zasady związane z nieterminowym wywiązywaniem się z umowy w kontekście kosztów podatkowych. Poprzez zastosowanie licznych orzeczeń zgłębi wiedzę na temat najczęściej pojawiających się wykładni. Każdy z uczestników szkolenia dowie się więcej o przesłankach uznawania odpisów aktualizacyjnych za koszt podatkowy. Kolejnym tematem omówionym na szkoleniu będzie rozliczanie faktur korygujących w kontekście kosztów uzyskania przychodu.
Podczas szkolenia zostaną przedstawione najnowsze, zapowiadane zmiany w podatku CIT oraz formy ubezpieczeń OC (jako koszt podatkowy po stronie spółki). Podczas szkolenia omówione zostaną również wybrane działania marketingowe i ich skutki podatkowe.

Efekty uczenia:

 • Zwiększysz wiedzę na temat kar umownych z tytułu nieterminowego wywiązywania się z umowy,
 • Poznasz zależność między bezpłatnym wykonywaniem obowiązków członka rady nadzorczej a przychodem podatkowym spółki,
 • Dowiesz się więcej o umorzeniu odsetek i odstąpieniu od ich naliczania,
 • Zgłębisz wiedzę na temat działań marketingowych i ich skutków podatkowych,
 • Dowiesz się, jak wyglądają projektowane zmiany w ramach CIT.

Prowadzący:

DOROTA GASZKA

OBSZAR SPECJALIZACJI:

Podatek od towarów i usług VAT, podatek CIT/PIT, procedury podatkowe, prawo podatkowe.

DOŚWIADCZENIE W SZKOLENIACH:

Przeprowadziła wiele szkoleń o tematyce podatkowej. Jej celem jest ciągłe doskonalenie swoich szkoleń.

WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyła Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, jest Absolwentką studiów podyplomowych z Doradztwa Podatkowego.