Metody pracy trenerów

Programy szkoleniowe są konstruowane na bazie cyklu Davida A. Kolba i odpowiadających mu stylów uczenia się, które zostały wyróżnione przez P. Honey’a i A. Mumforda. Zawierają:

  • prezentację wiedzy teoretycznej: wykład i prezentacja, dyskusja, studium przypadku;
  • aktywne metody pracy: gry i symulacje, odgrywanie ról;
  • dyskusje panelowe oraz dzielenie się doświadczeniem.

Uczenie się dorosłych – cykl Kolba

Opracowanie na podstawie D. Kolb: Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development

Zgodnie z psychologią rozwojową, każdy dorosły człowiek dysponuje znacznym potencjałem rozwoju. Za proces edukacji osób dorosłych odpowiada tzw. inteligencja skrystalizowana. Dzięki połączeniu wiedzy oraz jej praktycznego wykorzystania proces edukacji przebiega efektywniej. Operatywność i efektywność uczenia się dorosłych zależy od możliwości wykorzystania swoich: nawyków; postaw; gier z odwołaniem się do własnego doświadczenia życiowego; zrozumienia wartości tego, czego się uczy; możliwości wpłynięcia na plan i przebieg szkolenia, w którym uczestniczy; wiedzy oraz doświadczenia, które są uznane za cenne i przydatne w trakcie szkolenia.

Każdy program szkolenia oferowany przez Change Institute oraz organizacja szkolenia są ściśle związane z metodą D. A.  Kolba.