Organizacja szkolenia:

Nasze szkolenia i usługi doradcze realizowane są na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem tego jest uzyskany certyfikat SUS 2.0. Audyt został przeprowadzony przez niezależnych ekspertów z DEKRA Certification na przełomie października i listopada 2017 roku. Uzyskanie przez naszą agencję certyfikatu to nie tylko potwierdzenie jakości naszych usług. 

Dla naszych obecnych i potencjalnych Klientów oznacza to przede wszystkim, że:

 • nasze wewnętrzne procesy, standardy i metody gwarantują Klientom uzyskanie umówionego rezultatu realizowanych działań rozwojowych,
 • kupując nasze usługi będą mogli korzystać z dofinansowania ze środków unijnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych – RUR).

Audyt koncentrował się na 4 obszarach:

 • zarządzanie firmą,
 • sposobu świadczenia usług,
 • kompetencji kadry,
 • organizacji i logistyki projektów.

Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 został wypracowany przez profesjonalistów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku, ponieważ:

 1. Nie koncentruje się na samym spełnieniu wymagań, a na rozwoju i ciągłym doskonaleniu usług.
 2. Odnosi się do efektów uczenia się i rozwoju oraz osiąganych wyników, jednocześnie zachowując dowolność praktyk służących ich osiąganiu.
 3. Zawiera szereg narzędzi wspierających jakość usług w formie rekomendacji.
 4. Skupia się na odpowiednim doborze kadry zapewniającej właściwą realizację usług.
 5. Nastawiony jest na sposób zarządzania firmą, kompetencje kadry odpowiedzialnej za realizację usług oraz sam proces świadczenia usług szkoleniowo-rozwojowych.
 6. Zorientowany jest na klienta, pokazując jakie praktyki firmy szkoleniowej prowadzą do zamierzonych rezultatów i zapewniają wysoką jakość wykonania usług.

 

Change Institute w sposób jasny i przejrzysty informuje o etapach związanych z organizacją szkolenia. W każdym momencie, jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości, istnieje możliwość bezpośredniej rozmowy lub kontaktu elektronicznego z koordynatorem. Każdorazowe szkolenie dedykowane dla danej grupy przygotowywane jest według wewnętrznych standardów zapewniających wysoką jakość usługi.

 1. Przygotowanie oferty szkoleniowej poparte wstępną metaanalizą rynku.
 2. Rekrutacja na szkolenie otwarte lub zamknięte.
 3. Określenie szczegółowych potrzeb uczestników grupy szkoleniowej i uwzględnienie oczekiwań w planie edukacyjnym.
 4. Przeprowadzenie szkolenia.
 5. Ewaluacja.
 6. Follow-up.
 7. Badania po okresie 3 lub 6 miesięcy od zakończenia szkolenia (badania odroczone w czasie).

 

Każde szkolenie jest objęte wymogiem oceny jakości pracy trenera oraz zaplecza organizacyjnego. Uczestnicy również proszeni są o wypełnienie pretestu i postestu. Zastosowanie takich narzędzi diagnostycznych i oceniających pozwala organizatorom na ciągłe monitorowanie jakości usług szkoleniowych.

W organizacji szkoleń stosowane są następujące przepisy:

1.    Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2017 – rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dn. 29 sierpnia 2017 nr 1678.
2.    Regulamin Bazy Usług Rozwojowych
3.    Standardy zgodne z certyfikatem jakości SUS 2.0. wydanego przez DEKRA.