Zasady reklamacji:

Edukacja to obszar, w którym ważną rolę odgrywają stałe podnoszenie zarówno jakości usług, jak i obsługi Klienta. Obowiązująca procedura składania i rozpatrywania reklamacji w przejrzysty sposób gwarantuje, że pracujemy na najwyższym poziomie.

Każdy uczestnik szkolenia ma prawo oczekiwać, że:

  1. zostaną spełnione założone cele szkolenia,
  2. zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację miejsca szkolenia odpowiada Change Institute),
  3. prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych,
  4. prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych
  5. w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia,
  6. zostaną spełnione inne formalne warunki umowy. 

 

Do pobrania „Regulamin reklamacji usługi szkoleniowej”

Do pobrania „Formularz reklamacji usługi szkoleniowej”