Zmiany w podatku PIT

Podnieś swoją wiedzę z zakresu podatku PIT i nie daj się zaskoczyć zmiennym przepisom!

Nowy zasób wiedzy w temacie zmian i regulacji z zakresu rozliczania podatku PIT i wzmocnione kompetencje dadzą Ci bardzo mocne podstawy do rozwoju Twojej kariery!
Szkolenie da Ci możliwość zagłębienia się w tematyce rozliczania podatku PIT w przedsiębiorstwach obsługiwanych przez biura rachunkowe. Trener prowadzący szkolenie przekaże również wiedzę z zakresu kar umownych, faktur korygujących oraz odsetek.

Nowa wiedza pozwoli Ci bieglej, niż konkurenci w branży obsługiwać i zdobywać klientów, a wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące specjalistycznych zagadnień możesz skierować do doświadczonej osoby prowadzącej.

Zakres merytoryczny:

PIT w przedsiębiorstwie obsługiwanym przez biuro rachunkowe.

Kary umowne, odsetki i faktury korygujące w pracy biura księgowego i obsługi klienta.

Grupa docelowa:

Pracownicy administracyjni i księgowi, pracownicy biur rachunkowych.

Cel biznesowy:

Celem biznesowym szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy pracowników administracyjnych i księgowych z zakresu PIT, kar umownych, umorzenia odsetek. Szkolenie prowadzone przez eksperta pozwoli uczestnikom poszerzyć swoją wiedzę o aktualne wykładnie i planowane zmiany w zakresie podatku PIT.

Cel edukacyjny:

Uczestnik szkolenia pozna szczegółowe zasady związane z nieterminowym wywiązywaniem się z umowy w kontekście kosztów podatkowych — poprzez zastosowanie licznych orzeczeń będzie możliwość zgłębienia najczęściej pojawiających się wykładni. Uczestnik szkolenia podniesie poziom swojej wiedzy z zakresu rozliczania faktur korygujących w kontekście kosztów uzyskania przychodu, czy przesłanki uznawania odpisów aktualizacyjnych za koszt podatkowy. Uczestnik zapozna się z najnowszymi, zapowiadanymi zmianami w podatku PIT. Podczas szkolenia omówione zostaną również wybrane działania marketingowe i ich skutki podatkowe.

Efekty uczenia:

Uczestnicy szkolenia podniosą poziom swojej wiedzy z zakresu m.in. kar umownych z tytułu nieterminowego wywiązywania się umowy, wykonania obowiązków członka rady nadzorczej, umorzenie odsetek bądź odstąpienia od ich naliczania podatnikowi. Poznają również projektowanie zmian w ramach PIT oraz dowiedzą się na temat skutków podatkowych działań marketingowych.

Prowadzący:

BRONISŁAWA JASTRZĘBSKA

OBSZAR SPECJALIZACJI:

Specjalizacja: podatek od towarów i usług VAT, podatek CIT/PIT, procedury podatkowe, szkolenia w zakresie prawa podatkowego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

31.07.1998 r. – wpis warunkowy nr 6642 na listę doradców podatkowych,
13.05.2003 r. – przekształcenie wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych we wpis stały,
20.05.2004 r. – złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkoweg,

Autorka licznych publikacji książkowych z dziedziny podatków.

DOŚWIADCZENIE W SZKOLENIACH:

Współpraca z ośrodkami kształcenia jako wykładowca z dziedziny podatku VAT, CIT, PIT, ma na swoim koncie szkolenia w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Autorka oraz instruktorka licznych szkoleń i kursów dla wielu firm i miast, np. JSW, Kuźnia Polska Sp. z. o. o.

WYKSZTAŁCENIE:

Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Handlu, Transportu i Obrotu Towarowego kierunek: Organizacja i Zarządzanie Obrotem Towarowym tytuł: magister ekonomii. Studia doktoranckie w Lyonie organizowane przez Uniwersytet Lyon III we współpracy z ESC de Lyon z dziedziny zarządzanie strategiczne