Wizerunek atrakcyjny dla klienta

Nadrzędny cel szkolenia? Uzbroić Cię w nowe kompetencje społeczne niezbędne w zawodzie sprzedawcy.

Podczas szkolenia nauczysz się „profilować” swoich Klientów. Posługując się językiem korzyści, stworzymy odpowiednie komunikaty sprzedażowe, które będziesz mógł z powodzeniem wykorzystać. W kolejnej części spotkania omówimy tzw. błędy poznawcze i porozmawiamy o tym, jak uchronić Cię przed manipulacją ze strony Klienta.

Wykorzystamy poznane elementy psychologii społecznej dla zbudowania Twojego autorytetu: profesjonalnego sprzedawcy.
Wiedza z zakresu autoprezentacji oraz budowania marki osobistej pozwoli zwiększyć potrzebne Ci umiejętności miękkie.

Zakres merytoryczny:

Budowa personal brandu i sztuka autoprezentacji:

 1. Personal branding i rebranding.
 2. Model ewolucji klienta.
 3. Podstawy psychologii i marketingu.
 4. Podstawy demografii i psychografii.
 5. Wywiady z pracownikami i klientami.
 6. Warsztat: wykonywanie matrycy marki osobistej.
 7. Nowa normalność biznesowa w hiperkonkurencyjnym świecie.
 8. Wyznaczanie celu oraz opracowanie strategii.

Efekt aureoli oraz nauka sposobu wypowiedzi profesjonalnego sprzedawcy:

 1. Brand promise, czyli obietnica marki.
 2. Dwanaście archetypów marketingowych.
 3. Metody określania przewag strategicznych.
 4. Tworzenie wizji, misji i wartości marki w komunikatach reklamowych.
 5. Uproszczona formuła wartości.
 6. Warsztat: opracowanie autorskiego modelu strategii sprzedażowej.

Grupa docelowa:

Pracownicy działu sprzedaży i obsługi Klienta, pracownicy mający bezpośredni kontakt z Klientem.

Cel biznesowy:

Szkolenie ma pomóc uczestnikowi w nabyciu kompetencji związanych z zawodem sprzedawcy. Kursant dostanie wiedzę z zakresu elementów psychologii sprzedaży, która pozwoli mu zwiększyć pewność siebie w relacjach z otoczeniem. Nauczy się również jak korzystać języka korzyści i wartości, umiejętności profilowania klienta oraz uodpornienia się na jego manipulacje, co pozwoli przełożyć się na wzrost efektywności sprzedaży.

Cel edukacyjny:

Uczestnik szkolenia zdobędzie nowe kompetencje związane z wykonywaniem zawodu sprzedawcy. Pozna elementy psychologii skupionej wokół funkcjonowania jednostki przez pryzmat „ja”, co przełoży się na większą pewność siebie w kontaktach z otoczeniem. Uczestnicy zgłębią temat autoprezentacji i budowania marki osobistej,  w czym pomocne okażą się elementy psychologii społecznej. Podczas szkolenia zostaną przedstawione zasady budowania i struktura języka wartości i języka korzyści. Prowadzący przedstawi sposoby profilowania Klienta oraz wytłumaczy, jaki język komunikacji wybrać. Uczestnik szkolenia dowie się też, czym są błędy poznawcze oraz w jaki sposób uodporniać się na manipulacje Klientów.

Efekty uczenia:

•    Zbudujesz spójną, silną i dojrzałą markę osobistą,
•    Poznasz zasady autoprezentacji,
•    Dowiesz, w jaki sposób wykorzystać efekt aureoli,
•    Zbudujesz własny autorytet sprzedażowy,
•    Poznane aspekty psychologiczne ułatwią Ci dotarcie do swojego Klienta,
•    Staniesz się pewnym siebie profesjonalnym sprzedawcą!

Prowadzący:

TOMASZ MADEJSKI

OBSZAR SPECJALIZACJI:

Przedsiębiorca, trener, doradca. Od lat realizuje się w świecie marketingu i sprzedaży. Jest właścicielem agencji marketingowej NXT Agency. Odpowiada za merytoryczne przygotowanie oferowanych usług szkoleniowych oraz dobór profesjonalnej kadry szkolącej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od 15 lat koordynuje projekty kreatywne własnej agencji. Opracowuje plany i strategie marketingowe.
Jest ekspertem ds. wizerunku prezydenta jednego ze śląskich miast. 

DOŚWIADCZENIE W SZKOLENIACH:

OD 15 lat szkoli, napędza i motywuje handlowców i marketingowców.

WYKSZTAŁCENIE:

Canadian International Institute, Harvard Business School w Warszawie