Organizacja w rozwojowym przedsiębiorstwie

To szkolenie pokaże Ci, że praca w oparciu o konkretne procedury pozwala na eliminację błędów i zbędnych czynności procesowych.

To szkolenie wyjaśni Ci, na czym polega systematyzacja obiegu dokumentów, dotyczących wybranego zlecenia. Dzięki temu będziesz mógł zwiększyć wydajność swoją i Twojego zespołu.

Idąc dalej, skupimy się na planowaniu oraz priorytetowaniu zadań. Poruszymy kwestie wprowadzenia elementów kontroli procesu.
Co zmieni się po tym szkoleniu? W znacznym stopniu usprawnisz swoją dotychczasową pracę. Będziesz szybszy i bardziej efektywny, ponieważ dowiesz się, z jakich narzędzi warto skorzystać.

Zakres merytoryczny:

Wprowadzenie:

 • Czym jest proces w przedsiębiorstwie usługowym? Jakie mogą być skutki i konsekwencje błędnego procesu?
 • Jak identyfikować procesy i jaki jest ich podział?
 • Kluczowe elementy procesu: właściciel procesu, wejście, proces, wyjście, klient, flowchart.
 • Analiza procesu. Co jest ważne w procesie, jak nadzorować i analizować dane.
 • Tworzenie procesu – ćwiczenia.

Obieg dokumentów:

 • Obieg dokumentów jako proces,
 • Wprowadzenie elementów normy jakościowej ISO 9001:2015 dotyczącej zagadnienia nadzoru nad dokumentacją,
 • Standaryzacja w dokumentacji,
 • Tworzenie wzorców dokumentów,
 • Sposób oznakowania,
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem.

Grupa docelowa:

Szerokie grono odbiorców: pracownicy małych i średnich firm produkcyjnych i usługowych. 

Cel biznesowy:

Dzięki szkoleniu pracownicy firmy zdobędą kompetencje pozwalające na maksymalną redukcję lub eliminację czynnika powodującego błędy. Dobre poznanie i przyswojenie procesu systematyzacji obiegu dokumentacji technicznej, projektowej i dotyczącej wybranego zlecenia umożliwi likwidację czynników, które powodują marnotrawstwo czasu w dniu pracy, co przekłada się bezpośrednio na wyniki firmy.

Cel edukacyjny:

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat tworzenia procesów, w trakcie swojej pracy. Szkolenie pozwoli wypracować nowe umiejętności w zakresie: procesów i czynności wykonywanych w pracy, rozłożenia procesu na czynniki pierwsze, eliminacji niepotrzebnych elementów czy odpowiedniego zaplanowania czynności w procesie (flowchart). Kolejną nabyte przez uczestników kompetencje dotyczyć będą funkcjonowania elementów normy ISO 9001:2015 oraz obiegu dokumentów i ich standaryzacji. Prowadzący szkolenie przedstawi także metodę optymalnego planowania pracy i priorytetowania zadań, co pozwoli uczestnikom zwiększyć wydajność w pracy. Wiedza z zakresu tworzenia macierzy kompetencji okaże się niezbędna w momencie nieobecności pozostałych członków zespołów. Uczestnicy poznają także narzędzia, pomocne na co dzień przy wdrażaniu nowych projektów i ich optymalizacji.

Efekty uczenia:

 • Dowiesz się, w jaki sposób umiejętnie planować działania w swojej pracy.
 • Zrozumiesz, że Twoja praca to jeden z procesów, który wymaga analizy, kontroli, odpowiedniej kolejności oraz rozłożenia na czynniki pierwsze.
 • Będziesz w stanie wyeliminować fragmenty niepotrzebne w tym procesie.
 • Poznasz elementy ISO 9001:2015 i dowiesz się, jak je zastosować.
 • Poznasz diagram ISHIKAWY, Zasadę Pareto i MATRYCĘ – narzędzie do planowania i wdrażania nowych projektów w oparciu o metodologię KAIZEN.
 • Będziesz w stanie zastąpić nieobecnych pracowników poprzez tworzenie macierzy kompetencji.

Prowadzący:

KATARZYNA BIAŁECKA

OBSZAR SPECJALIZACJI:

Pełnomocnik ds. Zintegrowania Systemów Zarządzania, audytor systemów, wykładowca studiów Podyplomowych z tego zakresu. Zdobytą wiedzę zawdzięcza specjalistycznym szkoleniom w Niemczech, Anglii i Polsce, w których brała udział. 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Posiada 18-letnie doświadczenie w samodzielnym koordynowaniu projektów w zakresie systemów zarządzania. Ma na swoim koncie 80 projektów wdrożeniowych, stworzonych dla organizacji z wielu branż, zgodnych z normami serii ISO.

DOŚWIADCZENIE W SZKOLENIACH:

Przeprowadziła ponad 180 szkoleń z wymagań norm, dokumentowania oraz wdrażania systemu i modelu CAF 2016.

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska w Gliwicach.