Rafał Guzowski

OBSZAR SPECJALIZACJI:

Budowanie zespołu, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR i norma ISO 26000), kreowanie kampanii społecznych, komunikacja asertywna, rozwiązywanie konfliktów.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Ekspert z zakresu komunikacji społecznej, mediów oraz wizerunku.

DOŚWIADCZENIE W SZKOLENIACH:

Autor dwóch książek dotyczących kreowania wizerunku w mediach oraz kreowania i ochrony wizerunku w mediach społecznościowych. Prowadził szkolenia na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Komendy Wojewódzkiej Policji. Opanował kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF – European Qualification Framework. Jest współredaktorem zbioru referatów będących opracowaniem naukowym. 

WYKSZTAŁCENIE:

W 2013 roku ukończył studia doktoranckie z politologii oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

X
Miło Cię widzieć!
Skontaktuj się z nami i sprawdź ile możesz zyskać